YERLİ VE MİLLİ KAMU TEMEL TÜKETİM TEDARİK MARKASI

ÖZET

Üreticiden tüketiciye doğrudan ürün sağlayan, kamu temel tüketim tedarik markası.

TANITIM

Doğrudan üreticinin ürününü düşük kar marjı ile tüketiciye ulaştıran, istihdam seferberliği kapsamında Toplum yararına personel çalıştıran hem istihdam hem ucuz ve kaliteli ürün sunan yerli ve milli markamız.

  • Döviz ve direkt etkisi olmayan olumsuzlukları bahane göstermeyen;
  • Devlet eliyle doğrudan yönetilen ve denetlenen,
  • Üreticiden uygun fiyata alınan ürünü kısa zamanda tüketiciyle buluşturan,
  • Hem istihdam hem yerli ve milli bir marka olan,
  • Özgün, kaliteli devlet tedarik markası.

Hem istihdam seferberliğine devlet eliyle öncülük etmek, hem de ucuz ve kaliteli ürünleri piyasaya sağlamak.

Amacımız;

Doğrudan ticarete müdahale etmeden, fırsatçı ve stokçuların rekabet ortamı olmaksızın birlik olup, ekonomimize zarar veren hamlelerine engel olmak. Hem kamuya özel sektör işletme tecrübesi kazandırmak ve halkın kaliteli ucuz ürüne ulaşmasını kolaylaştırmak.

AÇIKLAMA

Peki, neden böyle bir proje düşündüm;

Devletimizin içerisinde bulunduğu bu büyük ekonomi savaşında destek olmak yerine fırsatçılık yapanların halkın refahı ve alım gücünü düşürmesinin engellenmesi gerektiğini düşünmekteyim.

Devletimizin işleten yerine denetleyen bir ekonomik üretim politikası izlediğini bilmekteyim. Ancak geldiğimiz noktada özel sektörün elini taşın altına sokmadığı tam aksine karlarını arttırma çabasına girdiğini görmekteyim. Bu kapsam da Ticaret bakanlığımız bünyesinde istihdamın artırılması, devletin ticarete direkt müdahale etmeme politikasının sürdürülmesi, halkın refah düzeyinin korunması, devletin özel sektör işletme tecrübesi kazanması, özel-kamu karma bir ticari anlayışın doğması için böyle bir markanın gerekliliğini düşünmekteyim.

Her alanda yerli ve milli bir üretime geçmenin çabası içerisinde olduğumuz bir dönemde 2023 hedefimize halkın alım ve tüketim düzeyini koruyan, halka iş alanı sağlayan, devlete düşükte olsa ek bir kaynak sağlayan, devletin hem işletip hem denetleyebildiği bu tedarik markasının oluşması kaçınılmaz olmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımızın istihdam seferberliği ve ekonomik kalkınma çağrılarının iş adamları tarafından yeterli desteği görmediğini düşünen bir vatandaş olarak; bu ülkenin imkânları ve aziz Türk milletinin emeği ile güçlenen tüketim tedarik sektörünün halkın refahı ve çıkarları doğrultusunda bir dengeye alınması gerektiğinin düşüncesindeyim.

2023 hedeflerimiz doğrultusunda yerli ve milli dönüşümün her alanda devlet/kamu öncülüğü ile olacağı düşüncesindeyim.

AVANTAJLARI;

Her mahalleye kurulacağı düşünüldüğünde; büyük bir istihdam alanı,

Ucuz ve kaliteli ürünün halka ulaşması ve devlete olan ekonomik güvenin artırılması,

Kamunun özel sektör ile birlikte çalışma tecrübesinin farklı alanlara yayılması,

Halkın tüketim taleplerinin devlet tarafından daha kolay tespit edilmesi ve sağlanması,

Fırsatçılığın ve stokçuluğun önünün kesilmesi ve rekabet ortamının dinç tutulması.

Kemal TURSUN
Bilişim tutkunu ve özellikle youtube ve sosyal medya üzerinden teknolojik bilgi paylaşımını hobi edinen bir yaşam tarzına sahibim. Gündeme dair fikir ve düşüncelerimi kişisel web sayfamda blog altında paylaşıyorum.